Enkele opmerkingen:

  • gezien de toenemende controle van de overheid op het aantal voorschriften en de uitgevoerde prestaties kunnen enkel voorschriften worden afgeleverd tijdens een consultatie. Bijgevolg is "bestelling" van medicatie op telefonische aanvraag niet meer mogelijk. Voorschriften kunnen niet aan derden worden meegegeven.
  • een gemiddelde raadpleging duurt een 15-tal minuten ( soms gaat het iets sneller, soms iets trager).
  • voor een sportgeneeskundig onderzoek wordt 30 minuten voorzien.
  • voor kleine ingrepen of invullen van documenten voor verzekeringen neemt u het best eerst telefonisch contact op.
  • bloedafname gebeurt bij voorkeur ’s morgens.
  • u brengt uw ID-kaart (identiteitskaart) mee naar de raadpleging.
  • de wachtdienst is er voor als uw huisarts niet beschikbaar is ( telefoon: 1733)
Vertegenwoordigers van farmaceutische firma’s: alleen na online-afspraak ( www.introlution.be/delege).